top of page

Ango Story

เก้าอี้มีโคมไฟ

โคมไฟเฟอร์นิเจอร์ งานดีไซน์ร่วมของ แองโก & มูนเลอร์

  

จากการร่วมมือกันระหว่างแองโก และ มูนเลอร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษ เพื่อจัดแสดงใน Maison et Objet, Paris ระหว่าง

วันที่ 6-10 กันยายน 2019 ในพื้นที่ของ T-Style : Craft Object Space ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ DITP แองโก นําแนวทางการออกแบบและผลิตโคมไฟแฮนด์คราฟต์ในสถาปัตยกรรมลุค มาผสานกับ มูนเลอร์ ที่เน้นงานคราฟต์ เฟอร์นิเจอร์จากไม้จามจุรี มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ผสานโคมไฟและเฟอร์นิเจอร์ใม้ ดีไซน์และฟังก์ชั่นเข้ากัน ซึ่งนํามาจัดแสดงอยู่บริเวณงาน 2 ชิ้น

MOONL-Light เก้าอี้ โคมไฟ งานอาร์ต

โคมไฟในเฟอร์นิเจอร์

MOONL-Light เป็นเก้าอี้โคมไฟออกแบบโดย แองกัส ฮัทชิสัน ผู้ออกแบบและก่อตั้ง บริษัทโคมไฟแองโก คุณแองกัสต้ังใจออกแบบโคมไฟ

เฟอร์นิเจอร์ช้ินนี้เพื่อโชว์ทักษะความถนัดของแต่ละแบรนด์ จึงออกแบบเก้าอี้ม้านั่งจากไม้จามจุรีสีธรรมชาติในไซด์พิเศษ โดยเจาะช่องเล็กๆ เพื่อติดโคมไฟซึ่ง Moonler โชว์งานคราฟต์ของการทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้เป็นอย่างดีในการตัด เจาะไม้ตามสเปกดีไซน์ที่ต้องการ โดยยังคงเก็บความประณีตในการเข้าไม้ ซึ่งเป็นความชํานาญเฉพาะของ Moonler และเมื่อนําโคมไฟต้ังโต๊ะแบบโลหะเชื่อมอารมณ์จิวเวลรี่ของแองโก มาประกบกับฐานใหม่ที่เป็นเก้าอี้ไม้ที่เจาะรูรอไว้แล้ว จึงได้โคมไฟเก้าอี้ในอีกอารมณ์ เป็นเก้าอี้ไม้ที่มีแสงไฟสว่างในตัวเอง โดดเด่นด้วยความคราฟท์ของดีไซน์

ที่เรียบหรู ทั้งในด้านของแสงและดีเทลความคราฟท์ MOONL-Light จึงเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านได้อย่างมีฟังก์ชั่นน่าสนใจและใช้ได้จริง

Sketch from Angus Hutcheson
เก้าอี้ไม้กับโคมไฟ

ผู้ออกแบบแองกัส ฮัทชิสัน

วัสดุ:
• โคมไฟ – งานเชื่อมโลหะแฮนด์เมด ชุบทองเหลือง

• เก้าอี้ – ไม้จามจุรีสีธรรมชาติ
ขนาด : 860mm W x 40mm D x1430mm H

QIN โคมไฟตั้งโต๊ะหวายกับฐานไม้จามจุรี

โคมไฟตั้งโต๊ะหวาย

QIN เป็นโคมไฟดีไซน์พิเศษที่เกิดจากการร่วมงานกันของ มูนเลอร์ และ แองโก เพื่อนําเสนองานคราฟท์ของทั้งสองแบรนด์ในรูปแบบดีไซน์พิเศษอีกชิ้นสําหรับจัดแสดงในงาน Qin ออกแบบโดย รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ หนึ่งในดีไซเนอร์จากมูนเลอร์ ที่คลุกคลีกับงานไม้มายาวนาน คุณรัฐธีร์ ต้ังใจโชว์ความคราฟท์ของงานไม้ในส่วนฐานโคมไฟ ที่ต้องใช้ความประณีตในการเข้าไม้ชิ้นเล็กในสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อให้เข้ากันพอดีกับโคมไฟหวาย

ที่แองโกใช้เทคนิคแฮนด์คราฟท์ในรูปแบบเฉพาะ จนได้งานโคมไฟที่ผสานความเป็น Handcrafted Lighting สไตล์แองโกให้เข้ากับความ Craftsmanship ในงานไม้ของ Moonler ได้อย่างพอดี Qin จึงเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะหวายที่ให้แสงนุ่มนวลอ่อนโยน และมีความเป็น Contemporary Lighting ในแบบที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียผสานอยู่ในชิ้นเดียว

table light sketch "Qin"
โคมไฟตั้งโต๊ะ Qin

ผู้ออกแบบ : รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ
วัสดุ
• โคมไฟ : หวายสีธรรมชาติพันแบบแฮนด์เมด

• ฐาน : ไม้จามจุรีทําสีดํา

ขนาด : 255mm W x 255mm D x 450mm H

bottom of page