top of page
โคมไฟโมเดิร์น

โพลีเมอร์

 

 

โคมไฟจากวัสดุโพลีเมอร์ใช้นำ้เป็นส่วนผสมหลักซึ่งปราศจากสารมีพิษ 

เราผสมและคนให้เข้ากันด้วยมือ แล้วจึงเทใส่โมลด์เพื่อขึ้นรูปและเทซ้ำ

 

ระหว่างการทำโคมไฟแฮนด์เมดด้วยโพลีเมอร์นี้ เราจะใช้เส้นหวาย หรือนำส่วนเล็กๆ ของรังไหมมาวางฝังไว้เพื่อเป็นลวดลายที่สร้างความยูนีคให้โคมไฟแต่ะละชิ้น เพื่อความเป็น Handcrafted Lighting สไตล์แองโก

 

โคมไฟโพลีเมอร์จะออกโทนสีขาวอ่อน และจะเหลืองขึ้นเมื่อใช้ไปนานๆ 

การทำความสะอาดโคมไฟที่ทำจากโพลีเมอร์ทำได้ง่าย เพียงใช้เครื่องดูดฝุ่นในรถดูดทำความสะอาด หรือใช้ผ้าแห้งเช็ด

โปรเจ็คที่ใช้โคมไฟโพลีเมอร์ตกแต่ง

บ้าน คุณต่อ สันติศิริ

bottom of page