top of page

Ango Story

โคมไฟตกแต่งภายใน W hotel สมุย

โคมไฟหวายดีไซน์พิเศษสำหรับโรงแรม W Hotel

“The Worlds”

  

“The Worlds” โคมไฟตกแต่งที่แองโกทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิก P49 โดยนำเทคนิคการพันหวายของ โคมไฟแองโก ที่ใช้กับ Hanging World มาพัฒนาต่อให้เป็นโคมไฟเพดานขนาดใหญ่ 2 เมตร เพื่อติดตั้งในบริเวณร้านอาหารของโรงแรม โดยออกแบบให้โคมไฟอยู่ติดกับแผ่นวัสดุเจาะช่องที่หมุนได้เพื่อเล่นกับแสงเงา เมื่อเจอแสงสวยจากโคมไฟหวายดีไซน์พิเศษชิ้นนี้ ที่ชิ่งกระทบกับแผ่นเจาะหมุน สเปซของโถงห้องดินเนอร์จึงมีมิติสนุก เป็นความเคลื่อนไหวของแสงที่ทำให้ดูเหมือนโลกขณะนั้นหมุนรอบตัวเอง

โคมไฟที่โรงแรม W Hotel สมุย

โคมไฟ “The World” เป็นโคมไฟหวายดีไซน์พิเศษ ด้วยเส้นหวายธรรมชาติ ขนาดประมาณ 1 มม. กับวิธีพันแบบแฮนด์เมดในสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของแองโก พัฒนาเป็นโคมไฟโมเดิร์น ที่ใช้หวายความยาวรวมประมาณ 9 กิโลเมตร โคมไฟหวาย ดีไซน์พิเศษชิ้นนี้ จึงให้แสงที่อบอุ่น ในสไตล์ที่โดดเด่น พร้อมลูกเล่นการหมุนของแผ่นเจาะด้านบน ทำให้เกิดมิติของแสงเงาในสเปซได้อย่างสวยงาม

 

ดูโปรเจ็คอื่นๆ ที่ใช้โคมไฟดีไซน์จากหวายแบบอื่นๆ ของแองโก

 

Vana resort รีสอร์ทในอินเดีย 

binh-minh ร้านอาหารเอเชียในเยอรมัน 

bottom of page