top of page

Ango Story

โคมไฟรังไหมไทยของแองโกโชว์ในนิทรรศการ MAD Museum of Art and Design นิวยอร์ก, อเมริกา USA

นิทรรศการ Dead or Alive ที่ Museum of Art and Design, นิวยอร์ก (MAD)

  

นิทรรศการศิลปะ The Dead or Alive Exhibition ที่จัดแสดงใน Museum of Art and Design, New York (MAD) เป็นนิทรรศการที่รวมศิลปินจากทั่วโลก มาจัดแสดงงานศิลปะโดยการนำสิ่งที่เคยมีชีวิต มาใช้สร้างงานศิลปะ โดยศิลปินที่ร่วมงานจะคืนชีวิตให้สิ่งที่เป็นเพียงซากในวันนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการพลิกฟื้นสิ่งที่ถูกละเลย ของไร้ค่า หรือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป ให้มาเป็นงานอาร์ตที่มีชีวิต โดยผลงานศิลปะทุกชิ้น สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยศิลปินสามารถเลือกประเด็นในการนำเสนอได้เอง ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งอาจสะท้อนบางช่วงเวลาสำคัญ หรือเป็นผลงานที่ไร้กาลเวลาก็ได้ แล้วนำมาจัดแสดงงานในนิทรรศการ The Dead or Alive Exhibition ที่ Museum of Art and Design, นิวยอร์ก (MAD) ปี 2012

แองโก นำรังไหมสร้างเป็นงานศิลปะ EIGHT THOUSAND MILES OF HOME ในสไตล์ Light Installation โชว์ความสวยงามของแสงจากรังไหมหลายพันตัว

แบรนด์โคมไฟไทยแองโก Ango โชว์ผลงานใน MAD มิวเซียม New York

โคมไฟดีไซน์พิเศษ Light Installation ชิ้นนี้ แองโกใช้เทคนิคงานแฮนดฺ์เมดไฮบริดกับเทคโนโลยีการผลิตด้วยเทคนิคใหม่ของการผสมผสานนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาแรงงาน และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยการนำทักษะและภูมิปัญญาของการแฮนด์เมดแบบท้องถิ่นจากคนพื้นถิ่น ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาผสานกับระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักร ทันสมัยที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด ร่วมกันสร้างเป็นงานดีไซน์แบบงานคราฟท์ที่สวยงามและยั่งยืน

 

ด้วยการผลิตที่ใช้เทคนิคไฮบริดคราฟท์ จะเก็บละเอียดอ่อนของงานแฮนด์เมดที่อบอุ่น มีพลัง มีจิตวิญญาณ และมีคุณค่าของงานทำมือ พร้อมสะท้อนทักษะของงานแฮนด์คราฟท์ที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น แตกต่าง และงดงาม

รังไหมไทย สู่งานศิลปะระดับโลก แฮนด์เมดโดยแองโก Ango

“ครั้งแรกที่ผมเห็นรังไหม ผมรู้ทันทีเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นวัสดุที่ใช้ดิฟฟิวส์แสงได้ดี ให้แสงเงาที่ตกกระทบในมุมที่ต่างกัน แต่สวยงาม และเราจะสามารถออกแบบโคมไฟดีไซน์ได้มากกมายจากรังไหมเหล่านี้”

 

- แองกัส ฮัทชิสัน ดีไซเนอร์

 

ดูสัมภาษณ์คุณแองกัส ฮัทชิสัน

สิ่งประดิษฐ์ รังไหม แสงไฟ สู่ EIGHT THOUSAND MILES OF HOME งานศิลปะโคมไฟแฮนด์เมด
โดย แองโก

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นพิเศษนี้ แองโก ใช้เทคนิคงานแฮนดฺ์เมดไฮบริดกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ในการเชื่อมรังไหมกว่า 12,000 ตัว ซึ่งรังไหมแต่ละตัว คือ บ้านของตัวหม่อนไหมที่สร้างบ้านด้วยเส้นไหม ที่มีความยาวราว 2 ใน 3 ไมล์ เมื่อรังไหมทุกตัวมารวมกันเป็นงานศิลปะชิ้นนี้ จึงได้เส้นไหมความยาวรวมประมาณ 8,000 ไมล์ จึงเป็นที่มาของชื่อผลงาน Eight thousand miles of home โดยแองโกนำรูปทรงของเลข 8 แบบครึ่ง  มาใช้เป็นรูปทรงของสิ่งประดิษฐ์โคมไฟชิ้นนี้ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงระยะทางอันยาวไกลการรวมกันของรังไหม  และเป็นการแสดงคุณค่าของรังไหมแต่ละตัว ที่หม่อนไหมแต่ละตัวต้องขยับตัวกว่า 3 แสนครั้ง ในการผลิตรังไหม 1 ตัว รังไหม จึงเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีคุณค่าในตัวเอง ตั้งแต่การเป็นบ้านของหม่อนไหม จนถึงการมาเป็นวัสดุสร้างสรรค์โคมไฟของแองโก ที่ทำให้รังไหมเป็นโคมไฟสวยๆ เป็นสิ่งประดิษฐ์ และเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่ามีความหมายในตัวเอง

ดูงานแองโกในนิทรรศการศิลปะอื่นๆ

สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม สู่งานศิลปะโคมไฟในมิวเซียม MAD นิวยอร์ก
bottom of page