top of page

Journeys in material exploration

วัสดุธรรมชาติที่แองโกใช้ทำโคมไฟดีไซน์

Silk cocoon

จุดเริ่มต้นของวัสดุที่แองโกนำมาคราฟท์เป็นโคมไฟดีไซน์กับงานแฮนด์เมดที่แตกต่าง 

 

 

โคมไฟแต่ละดีไซน์ดึงความพิเศษของวัสดุซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ทั้ง รังไหม เยื่อสา หวาย งานโลหะเชื่อม และวัสดุรีไซเคิลจาก Ango Lay นำมาผสานกับเทคนิคแฮนด์เมดเฉพาะของแองโกในคอนเซปต์ Unique handcrafted lighting แล้วจึงดีไซน์ให้เกิดเป็นฟอร์มใหม่ ซึ่ง

ทุกขั้นตอนการผลิตจะใช้พลังงานน้อยมาก เพื่อให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โคมไฟแองโกจึงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

โคมไฟแฮนด์เมดจากรังไหมสไตล์แองโก
ango-new-material-1.webp
โคมไฟแฮนด์เมดจากเยื่อสาสไตล์แองโก
โคมไฟตกแต่งแฮนด์เมดจากหวายสไตล์แองโก
โคมไฟตกแต่งแบบโลหะแฮนด์เมด
โคมไฟตกแต่งแฮนด์เมดแบบโลหะเชื่อม
bottom of page