top of page

Journeys in material exploration

วัสดุธรรมชาติที่แองโกใช้ทำโคมไฟดีไซน์

Silk cocoon

จุดเริ่มต้นของวัสดุที่แองโกนำมาคราฟท์เป็นโคมไฟดีไซน์กับงานแฮนด์เมดที่แตกต่าง 

 

 

   โคมไฟแต่ละดีไซน์ดึงความพิเศษของวัสดุซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ทั้ง รังไหม เยื่อสา หวาย งานโลหะเชื่อม และวัสดุรีไซเคิลจาก Ango Lay นำมาผสานกับเทคนิคแฮนด์เมดเฉพาะของแองโกในคอนเซปต์ Unique handcrafted lighting แล้วจึงดีไซน์ให้เกิดเป็นฟอร์มใหม่ ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตจะใช้พลังงานน้อยมากเพื่อให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โคมไฟแองโกจึงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

โคมไฟแฮนด์เมดจากรังไหมสไตล์แองโก
โคมไฟแฮนด์เมดจากเยื่อสาสไตล์แองโก

เยื่อสา

โคมไฟตกแต่งแบบโลหะแฮนด์เมด

ลวดเชื่อมกับดิ้นเงินถัก
สไตล์โครเชต์

Trans-material_edited.jpg

วัสดุรีไซเคิลจาก Ango Lab

โคมไฟตกแต่งแฮนด์เมดจากหวายสไตล์แองโก

หวาย

โคมไฟตกแต่งแฮนด์เมดแบบโลหะเชื่อม

ลวดเชื่อมลายเมทริก

bottom of page