top of page

จากรังไหมสู่โคมไฟแฮนด์เมดโมเดิร์น

Updated: Jun 8, 2022

รังไหม วัสดุธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ ทั้งการเป็น Shell ปกป้องตัวหม่อนไหมให้ได้แสงและความอบอุ่นที่พอดี จนถึงการนำรังไหมที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ มาใช้เป็นวัสดุทำโคมไฟที่ให้แสงสวยงาม วันนี้ โคมไฟรังไหมไม่ใช่เป็นโคมไฟแต่งบ้านเชยๆ แต่เป็นโคมไฟโมเดิร์น ที่สะท้อนคาแร็คเตอร์ของสเปซได้ชัดเจน